งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติจำนวน 3 เรื่อง
   
 
   

 เทศบาลตำบลเกาะเพชร เห็นควรจัดทำ ปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน 3 เรื่อง 1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...........

     2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ...........

3. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ........... แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติฯ ทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

 

1. ติดต่อด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร 68/3 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

2. ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ติดต่องานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 075355926

3. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ www.kohpetcityt.go.th , FACEBOOK:ทต เกาะเพชร , LINE:พลเมืองเกาะเพชร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กรกฏาคม 2564