งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
   
 
   

 โครงการกระตุ้น

การเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผ่านการผลิตสื่อเสียงกฎหมาย ในหัวข้อ "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟัง
ก็เข้าใจ" จำนวน ๓๖๕ ตอน เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อเสียงได้จาก QR CODE ที่แนบนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2564