งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564
   
 
   

  เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 โดยนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ลงนามประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2564