งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
     
แผนดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 
   

 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ลงนามประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2564