งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2564
   
 
   

       ด้วยเทศบาลตำบลเกาะเพชร  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2564  โดยประกาศให้ใช้แผนพัฒนาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

      สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร www.kohpetcity.go.th หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่นและที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเกาะเพชรในวันและเวลาราชการ

      

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2564