งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565