งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกรารายงานผลการดำเนินกิจกรรม
   
 
   

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร" ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2565