งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครางการก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน ศพด.บ้านไชยราม
   
 
   

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครางการก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน ศพด.บ้านไชยราม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2565