งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ )
   
 
   

 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ )

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565