งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
     
สรุปผลการดำเนินงาน รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
   

 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2564