งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
     
แผนดำเนินงานประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
   
 
   

 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2565