งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
     
การลดขั้นตอนกระบวนงาน การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุญาต อนุมัติ และปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน
   
 
   

 การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุญาต อนุมัติ และปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2564