งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)
   
 
   

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2565