งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่2 (ม.ค.65-มี.ค.65)
   
 
   

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่2 (ม.ค.65-มี.ค.65)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2565