งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2564
   
 
   

  เนื่องในวันงดสูบบหรี่โลก (31 พ.ค) ประจำปี 2564 ชาวตำบลเกาะเพชร ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564