งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้พิการ
     
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้พิการ บัญชีรายชื่อผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลเกาะเพชร
   
 
    บัญชีรายชื่อผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลเกาะเพชร รายชื่อผู้พิการที่ยังไม่ติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลเกาะเพชร จำนวน 4 ราย ขอให้ญาติหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้พิการได้ติดต่อขอรับเบี้นยยังชีพ ณ เทศบาลบตำบลเกาะพชร ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 075-386222 ต่อ 15
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2552