งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้สูงอายุ
     
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้สูงอายุ รายชื่อผู้สูงอายุที่จ่ายตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติฯ พ.ศ. 2552
   
 
    รายชื่อผู้สูงอายุที่จ่ายตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติฯ พ.ศ. 2552 บัญชีรายชื่อผู้สุงอายุที่ได้รับเบี้ยจำนวน669 ราย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2552