งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้สูงอายุ
     
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้สูงอายุ รายชื่อผู้สูงอายุตามระเบียบ พ.ศ. 2548
   
 
    รายชื่อผู้สูงอายุตามระเบียบ พ.ศ. 2548 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจกเทศบาลตำบลเกาะเพชร ตามระเบียบ พ.ศ. 2548 จำนวน 204 คน รับจริง 189 ราย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2552