งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
 
ระเบียบการลา 64 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 17 มี.ค. 2564
ประกาศหลักเกณฑ์การลา ปี 63 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 19 พ.ย. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์การลา ปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 19 พ.ย. 2561
ระเบียบลา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2561
การจำทำแผนพัฒนาสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 31 ก.ค. 2561
แผนพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 29 ธ.ค. 2560
แนวทางการจัดการความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2560
การจัดการความรู้ในองค์กร(KM) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1