อัลบั้มภาพ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2562 )

 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่