อัลบั้มภาพ "ประเพณีชักพระในวันออกพรรษา"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ประเพณีชักพระในวันออกพรรษา ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 )
 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสืบสานประเพณีท้องถิ่น