อัลบั้มภาพ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
* อัลบั้ม *
"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2414 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
การประชุมประชาคมตำบล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 1980 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(จำนวน 78 รูป ชมแล้ว 227 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2559
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเกาะเพชรปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด (ภายใต้โ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเกาะเพชรปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด (ภายใต้โ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2559
 โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2559

กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะเพ
กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะเพ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2559
โครงการ
โครงการ "อบรมกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2559
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (กิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอาย
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (กิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอาย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2559

โครงการ
โครงการ "ขับบขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2559
"เกาะเพชรเกมส์ 59"
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2559
โครงกาารจัดทำแผนชุมชน พ.ศ.2560
โครงกาารจัดทำแผนชุมชน พ.ศ.2560
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ "บทบาทและเชื่อมร้อยเครือข่
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการขจัดก้อนดินน้ำมันและเก็บขยะริมชายหาดตำบลเกาะเพชร
โครงการขจัดก้อนดินน้ำมันและเก็บขยะริมชายหาดตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559

โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2559
โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2559
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2558
กิจกรรมทอดกฐินวัดเกาะเพชร ประจำปี 2558
กิจกรรมทอดกฐินวัดเกาะเพชร ประจำปี 2558
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2558
งานเกษียณอายุราชการ ปลัดณรงค์ ไชยคง
งานเกษียณอายุราชการ ปลัดณรงค์ ไชยคง
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2558
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2558
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>