อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 195 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงจมน้ำตำบลเกาะเพชร
ประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงจมน้ำตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2565

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2565
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2564
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2564
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2564
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2564
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2564
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามอำเภอ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามอำเภอ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 187 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2564
ป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงจมน้ำเด็กอายุ 5-15 ปี ตำบลเกาะเพชร
ป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงจมน้ำเด็กอายุ 5-15 ปี ตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2564
ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที
ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2564

จัดแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2563
จัดแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2563
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2564
เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า
เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2564
โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน กิจกรรม ให้ความรู้เกี
โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน กิจกรรม ให้ความรู้เกี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2564
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างควา
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างควา
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2564