อัลบั้มภาพ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
* อัลบั้ม *
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 563 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงจมน้ำตำบลเกาะเพชร
ประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงจมน้ำตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2565
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2565
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2564
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2564

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2564
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2564
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2564
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามอำเภอ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามอำเภอ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 214 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2564
ป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงจมน้ำเด็กอายุ 5-15 ปี ตำบลเกาะเพชร
ป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงจมน้ำเด็กอายุ 5-15 ปี ตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2564

ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที
ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2564
จัดแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2563
จัดแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2563
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2564
เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า
เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2564
โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน กิจกรรม ให้ความรู้เกี
โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน กิจกรรม ให้ความรู้เกี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2564