อัลบั้มภาพ " กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง ( ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 )


 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง โดยกิจกรรมมีขึ้น ณ ชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เพื่อเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลอ่าวไทย สร้างรายได้ เพิ่มอาชีพแก่ประชาชน และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทางทะเล