อัลบั้มภาพ "แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นควันไฟป่าพรุควนเคร็ง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นควันไฟป่าพรุควนเคร็ง ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2562 ) 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเกาะเพชร พร้อมความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร และอสม.ตำบลเกาะเพชร ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านสุขภาพของประชาชน ด้วยการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควันอันตรายจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง พร้อมเตือนประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีค่าฝุ่นควันสูง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ หากท่านใดที่ต้องการหน้ากากอนามัย สามารถติดต่อขอรับได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร ค่ะ