อัลบั้มภาพ "ปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562 ) 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมกับอำเภอหัวไทร วัดบ้านด่าน โรงเรียนวัดบ้านด่าน และประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่บริเวณทางขึ้นสะพานวัดบ้านด่าน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเพชร กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล เสริมสร้างสภาพแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นถนนสีเขียว ที่ร่มรื่น สวยงามและน่าอยู่