อัลบั้มภาพ "ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม ( ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 )

 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาวธวัลหทัย จันทร์คงทอง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายดลเล๊าะ เจะตำ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แจ้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเลื่อนเปิดเทอม เนื่องจากมีคำสั่งด่วนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ซึ่งทางศูนย์ฯจะดำเนินการเรียนการสอนแบบ การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม (On Air) และ การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานให้กับนักเรียน เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564 แล้วจะเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป