อัลบั้มภาพ "โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2564 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร ประจำปี 2564 ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ) 
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลเกาะเพชร ขึ้น ด้วยเห็นว่าตำบลเกาะเพชรเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็ก 5-15 ปี แต่ด้วยข้อจำกัดของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1.สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการจมน้ำ จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยง 2.ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง/ประชาชน สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีพบเจอการจมน้ำในพื้นที่ ตามหลักตะโกน โยน ยื่น โดยทีมวิทยากร ครู ข ตำบลเกาะเพชร และทีมหมูบ้านี้พี่รัก ตำบลนี้พี่ดูแล ในการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยในสถานที่จริง 4.สร้างมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ -สร้างสิ่งกีดขวาง แนวกั้น ป้ายเตือนในพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ จำนวน 6 จุด -การออกกฎระเบียบเรื่องการดูแลเด็กขณะเล่นน้ำ เช่น หากไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ห้ามไม่ให้เด็กลงเล่นน้ำ