อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
โครงการ
โครงการ "อบรมกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2559
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (กิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอาย
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (กิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอาย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2559
โครงการ
โครงการ "ขับบขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2559
"เกาะเพชรเกมส์ 59"
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2559

โครงกาารจัดทำแผนชุมชน พ.ศ.2560
โครงกาารจัดทำแผนชุมชน พ.ศ.2560
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2559
การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ "บทบาทและเชื่อมร้อยเครือข่
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการขจัดก้อนดินน้ำมันและเก็บขยะริมชายหาดตำบลเกาะเพชร
โครงการขจัดก้อนดินน้ำมันและเก็บขยะริมชายหาดตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559
โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2559
โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2559
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2558
กิจกรรมทอดกฐินวัดเกาะเพชร ประจำปี 2558
กิจกรรมทอดกฐินวัดเกาะเพชร ประจำปี 2558
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 205 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2558
งานเกษียณอายุราชการ ปลัดณรงค์ ไชยคง
งานเกษียณอายุราชการ ปลัดณรงค์ ไชยคง
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2558
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2558
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2558

โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว
โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558
โครงการธนาคารปู ประจำปี 2558
โครงการธนาคารปู ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 175 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558
โครงการเทศกาลแข่งขันตกปลาอำเภอหัวไทร ประจำปี 2558 หัวไทรฟิ
โครงการเทศกาลแข่งขันตกปลาอำเภอหัวไทร ประจำปี 2558 หัวไทรฟิ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 175 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
โครงการหัวไทรฟิชชิ่ง คัพ ครั้งที่ 3
โครงการหัวไทรฟิชชิ่ง คัพ ครั้งที่ 3
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2558
โครงการประเพณีสงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
โครงการประเพณีสงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 เมษายน 2558