งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
     
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562
   
 
   

  เทศบาลตำบลเกาะเพชร บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562