งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
แผนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
 
 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร 0-7535-5332
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E- mail : office@kohpetcity.go.th
Web Site : http://www.kohpetcity.go.th