งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
     
แผนดำเนินงานประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
   
 
   

 

 
   เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563  ซึ่งปรากฎโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว 34 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 90 โครงการ  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบนี้ 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2563