งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์กร ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   
 
   

 เทศบาลตำบลเกาะเพชร  กำหนดวัฒนธรรมองค์ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม. 2562