งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563
   
 
   

 สำนักปลัดเทศบาล  ได้รับแจ้งขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเกาะเพชร  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จริยธรรมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยการแก้ไขย้ายปีงบประมาณ จาก พ.ศ.2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เนื่องจากเกิดมรสุม ลมพัดแรงและฝนตกหนักในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ทำให้อาคารศูนย์จริยธรรมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  

รายละเอียดบัญชีตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2563