งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site)
   
 
   

 

📌#ประกาศเทศบาลตำบลเกาะเพชร แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนแบบปกติ (On Site) ✅จากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยรามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเพชร ทั้งสองศูนย์ฯ จะเปิดเรียน แบบผ่านระบบเคเบิลทีวีระบบดาวเทียม( On Air) แบบจัดหนังสือฝึกหัดใบงาน( On Hand ) และจะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
✅(On Hand) #การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือแบบฝึกหัดใบงานให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง
#ข่าวสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ปกครองสามารถติดต่อไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเพชร (ครูสุกัลยา) 086-9469798 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม (ครูธวัลหทัย) 082-6849553
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2564