งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
     
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564
   
 
   

 การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเกาะเพชร บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2564