งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
     
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
   
 
   

 การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564  เทศบาลตำบลเกาะเพชร บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2564