งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 
   

  เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ปรกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 13 กันยยน 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564