งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อคณฑี - บ้านบางคันธง หมู่ที่ 4,6 ต.เกาะเพชร
   
 
   

 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อคณฑี - บ้านบางคันธง หมู่ที่ 4,6 ต.เกาะเพชร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2565