งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่าน - บ้านเนินหนองมนต์ ม.3,6
   
 
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่าน - บ้านเนินหนองมนต์ ม.3,6
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2559