งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้พิการ
     
สวัสดิการเพื่อยังชีพผู้พิการ รายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลเกาะเพชร
   
 
    รายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลเกาะเพชร บัญชีรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 29 รายและเทศบาลตำบลเกาะเพชร สมทบเบี้ยยังชีจำนวน 62 ราย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2552