งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย : การจัดการขยะในสำนักงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
การส่งขยะกำจัดขององค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 30 ก.ค. 2561
โรงพักขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 327 คน] เมื่อ 29 มิ.ย. 2561
ร่วมกันปลูก ร่วมกันทำ ร่วมกันกิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 24 เม.ย. 2561
การจัดตั้งไลน์กลุ่ม kohpet green office ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 03 เม.ย. 2561
การทิ้งขยะของพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 211 คน] เมื่อ 15 ก.พ. 2561
ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 23 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1